En god sömn har en stor betydelse för både vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Sömnproblemen är rätt vanliga och förekommer hos nästan alla människor någon gång i livet. Långvarig sömnlöshet eller dålig sömn är en stor risk för hälsan.  

Brist på sömn

  • försämrar koncentrationsförmågan
  • risken för olycksfall ökar då man är trött
  • försämrar motståndskraften    

för lite sömn kan utsätta för

  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • diabetes
  • infektioner
  • minnesstörningar.

Utan tillräcklig sömn lönar det sig inte att idrotta och sporta. Människan behöver sömn för att återhämta sig efter en ansträngning.  Därför lönar det sig att satsa på god sömn!

Välkommen tll Eira sömnkliniken

På Eira Sömnkliniken får du helheltsomfattande och månsidig vård inför sömnproblem. Vi har olika specialister som är insatta i sömnproblem och vi har också till förfogande Eiras mångsidiga läkar-, laboratorie- och bäddavdelningstjänster. Vi samarbetar även med andra sakkunniga, produktrepresentanter och vårdanstalter.

KOM TILL SÖMNKLINIKEN SömnSKÖTARE FÖR KONSULTATION

Under besöket kan du tillsammans med Sömnklinikens Sömnskötare kartlägga ditt hälsotillstånd och bakgrunden till dina sömnproblem. Sjukskötaren ger dig råd för sömnen och på basen av uppgifterna får du också en rekommendation för vården.

Du behöver inte själv tar reda på vilken sakkunnig du skall besöka - Sömnklinikens sömnskötare hänvisar dig till rätt person.

Under detta besök görs inga egentliga diagnoser utan vi hjälper dig att nå den goda sömnen.

 

Sömnproblem? Boka tid till Sömnskötaren!

Sömnskötaren kartlägger orsakerna till dina sömnproblem, hänvisar dig vid behov till sömnregistrering eller till rätt specialistläkare samt sköter om sömnproblem med medicinfria metoder.

Kom på första besök till Sömnskötaren för att kartlägga din sömnsituation.

BOKA TID TILL SÖMNSKÖTAREN
Du kan också boka en telefonrådgivningstid till Sömnklinikens sjukskötare BOKA EN TELEFONRÅDGIVNINGSTID
Eira Sömnklinikens sjukskötare
Bachour Adel Specialistläkare, snarkning och sömnapne
Heikkilä Kirsti Sömnklinikens sjukskötare
Tanskanen Tuula Sömnskötare, sjukskötare
Eira Sömnklinikens sakkunniga
Bachour Adel Specialistläkare, snarkning och sömnapne
Heikkilä Kirsti Sömnklinikens sjukskötare
Kinnari Teemu Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Kiuru-Enari Sari Specialist i neurologi
Larsen Andreo Docent i neurofysiologi
Lindholm Tom C. Oral- och käkkirurg
Maatela Marina Företagspsykolog, psykoterapeut, psykolog
Raevuori Anu Specialistläkare i ungdomspsykiatri
Sundblom Markus Medicine doktor, hypnosterapeut
Tanskanen Tuula Sömnskötare, sjukskötare
Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialistkompetens i addiktionsmedicin
Följande lediga tider
mån 19.11
17:00
30 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare, sjukskötare
Eira läkarstation
Boka två mottagningstider efter varandra för det första besöket. Mottagningen är avgiftsbelagd.
mån 19.11
17:30
30 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare, sjukskötare
Eira läkarstation
Boka två mottagningstider efter varandra för det första besöket. Mottagningen är avgiftsbelagd.
mån 19.11
18:00
30 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare, sjukskötare
Eira läkarstation
Boka två mottagningstider efter varandra för det första besöket. Mottagningen är avgiftsbelagd.
Visa följande lediga tider
Fråga Sömnklinikens sjukskötare
Namn
Telefon
E-post
Meddelande