FÅ HJÄLP PÅ EIRA TORRA-ÖGON-KLINIKEN!

Torra ögon är ett ganska vanligt besvär som plågar var sjätte finländare. Eira sjukhus erbjuder nu som första i Finland en ny och effektiv Thermoflo-värmebehandlingsmetod mot torra ögon.

Vården börjar med en torra-ögon-undersökning, som görs av en optiker som specialiserat sig i torra ögon. Undersökningen består av en individuell kartläggning av dina symptom, en mikroskopisk ögonundersökning samt en mätning av tårflödet.

Efter det kan optikern boka tid åt dig till den första Thermoflo-behandlingen, som räcker 15 minuter per öga. Behandlingen ges alltid tre gånger och lindrar symptomen vanligen markant. Inflammationerna och tröttheten i ögonen som förorsakas av torkan avtar och behovet av ögondroppar minskar och kan till och med försvinna helt.

Boka enkelt tid till optikerns torra-ögon-undersökning här. Välkommen!

VARFÖR ÄR ÖGONEN TORRA?

Då vi jobbar vid en skärm, läser eller tittar på TV blinkar vi mindre och mindre tårvätska utsöndras varför ögonen blir torra.

Ofta ligger även en underfunktion av de s.k. Meibomska körtlarna bakom besväret.

Körtlarnas funktion är att producera fett som lägger sig som en smörjande hinna över ögat. Denna hinna skyddar ögat från att torka. Då hinnan inte finns eller är tunn kompenserar ögat med att överproducera tårar istället och därför börjar ögonen ofta rinna trots att de de facto är torra.

De Meibomska körtlarna kan även bli inflammerade och tilltäppta och sålunda inte producera tillräckligt fett, vilket i sin tur leder till ömma och irriterade ögon. Den kompenserande tunna tårvätskan fästs inte på hornhinnan och därför torkar ögat. Ifall symptomen varar länge kan det leda till förstorade Meibom-körtlar, en kysta, inflammation i ögonlocken eller på hornhinnan och i värsta fall ett sår på hornhinnan.

Övriga orsaker som kan leda till problem med torra ögon:

 • Tårvätskan minskar med åldern.
 • Vissa sjukdomar som Sjögrens syndrom, reumatism, diabetes, rosacea
 • Allergier
 • Mediciner som t.ex. antihistaminer, nässprayer, betablockerare, blodtrycksmediciner, hormonmediciner

Hur känns torra ögon?

Typiska symptom vid torra ögon är:

 • Ögonen rodnar, svider, kliar, känns att man har grus i ögonen.
 • Ögonen kan vara ljuskänsliga och blir lätt trötta.
 • Rinner ute när det är kallt och det blåser.
 • I och med att ögonen är torra kan synen variera om luften är torr.
 • Ögonen kan utsöndra sekret eller bli lätt inflammerade.
 • Svullna ögon på morgonen

Torra-ögon-undersökning

Före Thermoflo-värmebehandlingen utförs alltid en undersökning där dina individuella symptom och orsaker som förorsakar torra ögon kartläggs.

Undersökningen räcker en timme och omfattar:

 • En intervju för att kartlägga symptomen
 • Mikroskopisk undersökning av ögat
 • Keratografisk mätning av mängden och kvaliteten på tårvätskan samt fotografering av Meiboms körtlarna på ögonlocket för att kartlägga deras inverkan på torrögdheten

Efter optikerns undersökning kan vi bedöma huruvida Thermoflo-värmebehandlingen lämpar sig för dig. Vid behov rekommenderar optikern att du besöker ögonläkarens mottagning innan behandlingen påbörjas.

Du kan lätt boka tid för undersökningen via nätet.

Thermoflo-värmebehandling

Med hjälp av Thermoflo-värmebehandling öppnas de täppta Meiboms körtlarna så att tårvätskan kan flöda utan hinder. Tack vare behandlingen minskar torrheten på hornhinnan och symptomen blir mindre. Med hjälp av Thermoflo-behandlingen uppnår man goda resultat speciellt ifall dina torra ögon beror på att tårvätska avdunstar för snabbt.

Thermoflo-värmebehandlingen är:

 • Behaglig
 • Trygg
 • Ger oftast resultat redan efter första behandlingen.
 • Minskar tydligt på symptomen och behovet att använda fuktande ögondroppar.

Thermoflo-behandlingen ges i serie på tre behandlingar, verkningstiden är t.o.m. 1-2 år (Greiner 2016, Blackie et al 2015). Den andra behandlingen ges 1 vecka och den tredje 3 veckor efter den första behandlingen. Behandlingen tar ca 15 minuter per öga. Våra optiker bokar Thermoflo-behandlingstiderna till dig i samband med torra-ögon-undersökningen.

Thermoflo-värmebehandlingen lättar på dina symptom vid torra ögon men avlägsnar nödvändigtvis inte orsaken till detta. I enstaka fall kan fler än tre behandlingar vara nödvändigt. Man bör komma utan smink och kontaktlinser.

FÖR VEM LÄMPAR SIG THERMOFLO-VÄRMEBEHANDLINGEN?

Vården lämpar sig i allmänhet för alla som lider av torra ögon. Före Thermoflo-värmebehandlingen gör optikern en torra-ögon-undersökning för att fastställa en individuell vårdplan. Ifall man har en inflammation i ögonlocket eller i ögat bör man sköta inflammationen före Thermoflo-behandlingen.

ADJÖ, TORRA ÖGON

För Tunna Milonoff som arbetar inom TV-branschen, är ögonen ett viktigt arbetsredskap. Tunna fick hjälp för sina torra ögon av Thermoflo-behandlingen. Läs mera!
Läs artikeln om Tunna

Boka nu tid till optiker för undersökning av torra ögon

Sjukhusoptikerns mottagning för undersökning av torra ögon nu 98 € / 60 min

Torra ögon kan  undersökas och man kan få hjälp mot besvären.

Boka nu mottagningstid till våra sjukhusoptiker som fått utbildning i undersökning av torra ögon. På första mottagningsbesöket gör våra optiker, som har specialiserat sig i torra ögon, en kartläggning av dina symptom, mikroskopiska undersökningar samt en mätning av tårflödet.

Mottagningen räcker ca en timme.

FÖLJANDE LEDIGA TIDER
mån 19.11
09:30
1 h 0 min
Lehvonen Oskari
Optiker
Eira läkarstation
Kuivasilmätutkimus, 1 h
Visa följande lediga tider
Prislista
Eira Torra-ögon-klinik  
Optikerns torra-ögon-undersökning, 60 min
98 €*
Thermoflo-behandling, serie på 3 behandlingar
398 €*
*Ingen FPA ersättning, Till priserna tillkommer kansliavgift 17,90 € och kanta-avgift 0,95 €.
Eira Torra-ögon-klinikens optiker och ögonläkare
Oksman Erja Specialist i ögonsjukdomar Boka tid
Fråga mera
Namn
Telefon
E-post
Meddelande