Laserns värme-energi krymper venen

Med hjälp av ultraljud för man in en laserfiber i den sjuka venen. Behandlingen görs polikliniskt, patienten får smärtlindring samt bedövning på behandlingsområdet.  Laserns värmeenergi gör att blodådern krymper ihop och täpps till. Behandlingen tar 45-60 minuter per ben. Patienten får åka hem efter kort observation.

Efter behandlingen får patienten använda stödstrumpa i några dygn.
Efter laserbehandling behöver patienten sjukledighet i ett till tre dygn.

Suonikohjuhoito_laserhoito_sv_600x395.jpg

Eira sjukhus kärlkirurger som utför åderbråcksoperationer
Alho Hanni Kärlkirurg Boka tid
Railo Mikael Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
mån 19.11
09:00
20 min
Railo Mikael
Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Eira läkarstation
mån 19.11
09:20
20 min
Railo Mikael
Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Eira läkarstation
mån 19.11
10:20
20 min
Railo Mikael
Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider

Kärlkirurgens ultraljudsundersökning. Boka nu!

Boka nu mottagningstid behändigt via vår nätbokning!

I förundersökningen utreder vi den rätta behandlingsmetoden.
Förundersökningen inkluderar mottagning hos kärlkirurg samt ultraljudsundersökning.

Vid behov kan du fråga mera om åderbråcksingrepp per e-post
info.operationer@eirasjukhus.fi

Prislista
Åderbråck Pris  
Förundersökning ERBJUDANDE
Inkluderar kirurgens mottagning och ultraljud. Erbjudandet gäller t.o.m. 30.11.
nu 148 €
(198 €)
 
Laserbehandling av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
1 ben
från 2500 €
 215,30 €/mån
1 ben, inkl. avlägsnande av lokala bråck
från 3028 € 259,30 €/mån
1 ben, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck
från 3402 € 290,40 €/mån
båda benen, inkl. avlägsnande av lokala bråck
från tot. 4677 € 396,70 €/mån
båda benen, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck
från tot. 5350 €  452,80 €/mån
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar uppläggnings- och administrationsavgift 83 €).

Forskningsresultat: Lasermetodens betydelse för goda resultat förstärktes inom behandlingen av åderbråck.

Eira sjukhus ansvariga blodkärlskirurg docent Mikael Railo är medlem i den forskningsgrupp som har jämfört resultaten av olika behandlingsmetoder för åderbråck. Den internationellt ansedda kirurgiska publikationen British Journal of Surgery har publicerat studien i vilken man påvisar att laser-metoden ger de bästa långtidsresultaten.

Skuminjektionsmetoden ger bra hjälp mot åderbråckssymptomen men en betydligt större del av patienterna fick återfall av åderbråcken jämfört med patienterna i lasergruppen.