att få ett intyg för körkort

I ett intyg för körkort ingår förutom en allmän hälsokontroll bl.a. syn- och hörselkontroll samt mätning av blodtrycket. En kopia på körkortsintyget kan levereras direkt till polismyndigheterna.

Eira sjukhus läkare som kan skriva körkortsintyg
Lindberg Otto Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare Boka tid
Lindqvist Irina Allmän läkare, geriater Boka tid
Popov Pia-Maria Företagsläkare, allmänläkare Boka tid
Följande lediga tider
Idag
11:20
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 20 minuters mottagningstider. Vdi behov kontakta 09 1620 570. Ta med dig en förteckning över aktuella mediciner som ordinerats dig.
Idag
14:40
20 min
Popov Pia-Maria
Företagsläkare, allmänläkare
Eira läkarstation
Idag
15:20
20 min
Popov Pia-Maria
Företagsläkare, allmänläkare
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Körkortsintyg Pris
Körkortsintyg, inkl. läkarmottagning från 116,30 €
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.
.