Fetmaoperationerna utförs med flera års erfarenhet tryggt på Eira sjukhus

Eira sjukhus är det största privata sjukhuset i Finland där man utför fetmaoperationer. Vårt team har flera års erfarenhet av helhetsomfattande vård av fetmapatienter. Fetmaoperationen, uppföljningen och rehabiliteringen, allt på Eira sjukhus i Helsingfors.


Vad är svår övervikt?

Fetma är en sjukdom där andelen fettvävnad i kroppen är för stor. Fetma klassificeras enligt Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex som du får genom att dividera din vikt med din längd i kvadrat, till exempel 100 kg/(1,70 m x 1,70 m) = 34,6.

Viktklasserna för BMI hos vuxna är:

 Undervikt  18,4 eller under
 Normalvikt  18,5 - 24,9
 Lätt övervikt  25,0 - 29,9
 Betydande övervikt               30,0 - 34,9
 Svår övervikt  35,0 - 39,9
 Sjuklig övervikt  40,0 eller över

Om ditt BMI överstiger 30 bör du vända dig till hälsovårdsexperter. Om ditt BMI är över 40 kan man redan tala om en mycket svår eller sjuklig övervikt. En fetmaoperation kan bli aktuell om ditt BMI överstiger 35.Operation är en av de effektivaste behandlingarna mot svår övervikt

En fetmaoperation är ofta det enda kvarstående alternativet om man redan har försökt behandla sin övervikt med traditionella bantningsmetoder, motion och kost utan betydande resultat.

Bedömningen av operationsbehovet förutsätter ett samarbete mellan experter inom många olika områden, bland annat en specialist i inre medicin, en kirurg, en dietist och en anestesiolog. I samråd med dem kan du ta reda på om operation är ett lämpligt val för dig.

Gastrisk bypass

På Eira sjukhus görs fetmaoperationerna med gastrisk bypass teknik, som är den effektivaste av alla fetmaoperationer. Operationen går ut på att förminska magsäcken och ändra på matspjälkningen så att patienten äter en mindre mängd mat per måltid och att kroppen upptar en mindre del av matens näring. Efter operationen kommer patienten inte heller att tåla födoämnen som bör undvikas, såsom stora mängder fett eller socker.

En fetmaoperation ger ny energi för resten av livet

En operation i kombination med förändrade matvanor är tills vidare den enda metoden för svårt överviktiga att uppnå en långsiktig viktminskning. Med hjälp av gastrisk bypass kan man till och med återgå till normalvikt, vilket ökar motivationen att motionera och ändra sina matvanor. Operationen botar även till viss del allvarliga sjukdomar såsom sömnapné, typ 2-diabetes, förhöjt blodtryck och höga kolesterolvärden samt förebygger hjärtinfarkter och vissa former av cancer. I medeltal 90 % av alla diabetiker uppnår en normal blodsockerbalans efter operationen. Operationen kan även förebygga stöd- och rörelseorganens sjukdomar, såsom led- och ryggvärk.

Eira sjukhus kirurger som utför fetmaoperationer
Carpelan-Holmström Monika Specialist i gastroenterologisk kirurgi och allmän kirurgi Boka tid
Juuti Anne Specialist i gastroenterologi och kirurgi Boka tid
Saarinen Tuure Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Scheinin Tom Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid

Boka nu kostnadsfri konsultation till sjukskötare!

På mottagningen utreder vi om operation är en lämplig behandlingsform för dig samt berättar mer om möjligheter och risker i samband med operationen. På samma gång svarar vi också på dina frågor.

Du kan även kontakta oss per e-post:
fetmaklinik@eirasjukhus.fi
eller ringa 09 162 0610

ons 24.1
10:00
1 h 0 min
Juvonen Erja
Sjukskötare
Eira läkarstation
ons 24.1
11:00
1 h 0 min
Juvonen Erja
Sjukskötare
Eira läkarstation
ons 24.1
13:00
1 h 0 min
Juvonen Erja
Sjukskötare
Eira läkarstation
Sök efter fler lediga tider
Fråga mera om fetmaoperationer
Namn
Telefon
E-post
Meddelande