von Smitten Karl

Kirurg, Gastroenterologisk kirurgi
Examen:Medicine och kirurgie doktor, docent i kirurgi
Specialiteter:Gastroenterologi, Kirurgi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska, Tyska, Ryska
Jag är specielt insatt i bröstkörtelcancer och andra bröst-, samt tarmsjukdomar. Jag har tidigare verkat som överläkare vid Helsingfors universitetssjukhus bröstkirurgiskaenhet.
Boka tid till specialist