Söderström-Anttila Viveca

Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Examen:Docent
Specialiteter:Gynekologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Jag blev specialist i gynekologi år 1992 och i gynekologisk endokrinologi år 1997. Jag har jobbat som privatläkare på gynekologins område sedan 80-talet. Mina specialområden är behandlingar av hormonstörningar hos kvinnor i olika åldrar och behandling av barnlöshet. Jag ger gärna råd gällande frågor som gäller din fertilitet. Jag gör i allmänhet en ultraljudsundersökning i samband med den kliniska undersökningen.
Mitt specialkunnande omfattar fertilitetsfrågor, hormonbehandlingar och behandlingar av infertilitet. Jag är väl insatt i hälsoproblem, som är förknippade med Turner´s syndrom. Min huvudtjänst är på Väestöliittos barnlöshetsklinik, där jag är biträdande överläkare. Vid sidan av mitt kliniska arbete forskar jag i olika internationella forskargrupper.
Tjänster:Hormonbehandling, Hälsoklinik för kvinnor, Papa-prov (cervixcytologiskt prov), Papillomvirusundersökning, Urininkontinens, Gynekologi
Specialkunnande:Gynekologisk endokrinologi, hormonbehandlingar och infertilitetsbehandlingar. 
Boka tid till specialist