Putkonen Leena

Näringsterapeut
Examen:Magister i hälsovetenskap
Specialiteter:Näringsterapi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Jag har arbetserfarenhet från både hälsocentral, sjukhus och den privata sektorn. Detta medför att jag får arbeta med många olika näringsrelaterade frågor. På min mottagning träffar jag framför allt personer som har mag- och tarmproblem, lider av ätstörningar samt företagshälsovårdens kunder. Även unga kunder är välkomna till min mottagning. Ofta är det fråga om ätstörningar, viktkontroll och specialdieter. Jag är en näringsterapeut som diskuterar och uppmuntrar. Jag strävar efter att alltid ta kundens levnadssituation i beaktande. På så sätt kan vi tillsammans forma de nya levandsvanorna till bestående hälsofrämjande vanor.

Hemsidor: leenaputkonen.fi

Tjänster:FODMAP diet, Gastro Clinic, Hälsoklubb för män, IBD-klinikka, Irriterad tjocktarmen syndrom (IBS), Matallergier, Medvetet ätande, Näring, Näring för barn och ungdomar, Sömnklinik, Viktkontrollering, Välmåendeklinik, Ätstörninga, Näringsterapi
Boka tid till specialist