Atula Timo

Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Specialiteter:Öron-, näs- och strupsjukdomar
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Jag har blivit färdig specialistläkare från Åbo 1994 och jobbat inom HUCS från år 1997. Jag har en gedigen erfarenhet inom specialbranschens olika delar.
På mottagningen tar jag emot alla patienter inom min specialitet, även barnpatienter. Min operationsverksamhet på Eira består av sedvanliga operationer, såsom tonsilloperationer och insättande av rör i trumhinnorna. Dessutom opererar jag tumörer, som t.ex. spottkörteltumörer.

Specialkunnande:
På HUCS verkar jag inom det s.k. tumörteamet och till mitt specialkunnande hör huvud och hals och speciellt operationer på dessa. Jag har även redigerat och varit den andra skrivaren på en handbok för dejourerande läkare. Min vetenskapliga forskning riktar sig på tumörer i huvudet och på halsen. Jag har även arbetat som gästande specialist i Storbritannien, gästande forskare i Japan och som frivilligarbetare i Tanzania.

Tjänster:Adenotomi, Bihåleoperationer, Näsoperationer, Operation av tonsillerna, Tympanostomi, Öron-, näs- och strupsjukdomar
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

tor 22.11
17:00
30 min
Atula Timo
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Eira läkarstation
tor 22.11
17:30
30 min
Atula Timo
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Eira läkarstation
tor 22.11
18:00
30 min
Atula Timo
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Eira läkarstation
tor 22.11
18:30
30 min
Atula Timo
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Eira läkarstation