Prislista
Fysioterapi Pris

Mottagningsbesök hos fysioterapeut*
45 min
60 min


från 78 €
från 86 €

Fysioterapeutisk undersökning och utlåtande i samband med första besöket
Utlåtande, t.ex. som stöd till B-utlåtande, debiteras enligt använd tid.

30 €

Hembesök
I Eiras närområde, 60 min innehåller restid.
från 94 €
Akupunktur, smärtvård 84 €
ESWT-tryckvågsbehandling / gång 226 €
Kinesiotejp, rulle
Theraband

21 €
15 €

Kansliavgift på  3,60 €/besök tillkommer.
* Priset beror på tidsåtgången samt fysioterapeutens specialutbildning.