Prislista
Fysioklinik Pris
Akupunktion
84 €
Osteopatens mottagning 85 € 

Besök hos fysioterapeut*
45 min
60 min

 
från 78 €
  från 86 €

Fysioterapeutisk undersökning och utlåtande
i samband med det första besöket.

30 €

Personal Trainer -tjänster, PT-träff
Se hela PT-prislistan här
90 €
Firstbeat-välmåendeanalys
Inkluderar mätning, personlig rapport, feedback och direktiv.
nu 169 €

Cykelergometertest
Inkl. kartläggning av hälsotillståndet utförd av företagsfysioterapeut, 20 minuters test, personligt sammandrag både skriftligt och muntligt.

Cykelergometertest +muskelkonditionstest

nu 99 €
 

nu 149 €

Till priserna tilläggs kansliavgift 3,40 € / gång för seriebesök eller 16,95 € / ett engångsbesök
* Priset beror på tiden och fysioterapeutens specialutbildning