På Eira kan du betala kontant, med bank- och kreditkort (Visa/Visa Electron, Master Card, First card (f.d. Eurocard), American Express ja Diners Club) och med Eira Hälsokonto.

Priserna för mottagning är riktgivande och kan variera mellan specialisterna, eftersom de är yrkesutövare och individuellt prissätter sina tjänster. Priset påverkas av bl.a. specialistens specialkunskaper och specialkompetens. I mottagningstiden ingår också den tid specialisten behöver för anteckningar i patientregistret och eventuell tid för att bekanta sig med patientens förhandsinformation. Utöver priset för mottagning debiterar vi en kansliavgift på 17,90 euro. För separata telefonkonsultationer uppkommer oftast en räkning. Eira har anslutit sig till det nationella hälsoarkivet dvs. Kanta-tjänsterna. Alla patientuppgifter, utom röntgenbilder och röntgenutlåtanden, sparas på Mina Kanta-sidor. Kanta-avgiften är 0,95 €/besök.