BAG:s Undersökning av läkartjänster:
Eira sjukhus erbjuder den bästa kundupplevelsen och har det bästa ryktet

Eira sjukhus erbjuder enligt den nyaste Undersökningen av läkartjänster den bästa kundupplevelsen och har det bästa ryktet bland de privata läkarstationerna i huvudstadsregionen. Eira sjukhus tog än en gång en topplacering.


Undersökningen av läkartjänster, som årligen görs av Brand Audit Group, utreder kundupplevelsen bland privata läkarstationer i huvudstadsregionen. Undersökningen utfördes nu för fjärde gången och Eira sjukhus förnyade sin första placering. Eira sjukhus har varje år deltagit i undersökningen och alltid placerat sig på topposition.

Till Eira sjukhus och läkarstations styrkor räknas en helhets kundupplevelse. Tjänstens pålitlighet, tillgänglighet och behörighet hör till hörnstenarna för en tillfredsställande kundupplevelse. En väl omskött omgivning och en yrkeskunnig, mänsklig personal är likväl centrala delar som uppskattas av kunderna.

”Vi satsar på en så bra kundupplevelse som möjligt, vare sig det gäller smidig tidsbokning, väntrummets trivsel eller personalens yrkeskunskap. Hos oss betyder inte yrkeskunskap klinisk tjänstutföring utan humana och oinvecklade kundmöten”, understryker vd Nella Ginman-Tjeder.

"Bästa ryckte ökar förväntningarna på oss. Kunderna förväntar sig högklassiga tjänster och en helhetssyn på serviceupplevelsen. Vi har på ett föredömligt sätt lyckats leverera enligt kundförväntningarna, och ett tack för det går till samtliga 65 eiraiter och över 120 på Eira sjukhus och läkarstation fungerande läkare och yrkesutövare. Undersökningsresultatet motiverar oss att fortsättningsvis utveckla vår verksamhet”, summerar Ginman-Tjeder.

 Media_BAGtutkimus_logo_SV_600x450.jpg 

hos oss hittar du mångsidiga läkartjänster av toppkvalitet

  • över 100 lääkare
  • 6 operationssalar
  • Fysioterapi
  • Laboratorium
  • Röntgen
  • Företagshälsa
  • Bäddavdelning

 

välkommen till eira sjukhus!